Obra nova

Projectem i executem obres de nova construcció residencial, industrial i superfícies comercials i d’oficines.

Residencial
Comercial i Oficines​
Industrial

En la construcció d’edificis d’habitatges plurifamiliars i habitatges unifamiliars ens diferenciem pel nostre servei enfocat al client i el compromís amb la qualitat, basat en els principis de millora contínua en tots els nostres processos, activitats i serveis, la qual cosa ens ha permès posicionar-nos com una empresa de referència en el sector.

Disposem d‘un ampli equip de treball format per arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers i personal d’obra qualificat amb una àmplia experiència, treballant tots de manera col·laborativa amb l‘objectiu comú de satisfer les necessitats del client.

Treballem per a particulars, promotors o cooperatives, als quals els és assignat un tècnic responsable del projecte, que s’encarregarà de donar una atenció personalitzada i proporcionar un informe periòdic amb el seguiment complet de l’execució dels treballs realitzats.