Mantenimient

Oferim un servei de manteniment integral d'edificis d'habitatges, oficines, comunitats, centres educatius, culturals, esportius i equipament públic.

La nostra missió és garantir el confort dels usuaris i la fiabilitat de totes les seves instal·lacions, incrementant el valor dels béns immobles dels nostres clients.

Paleteria
Fusteria
Pintura
Electricitat
Fontaneria
Climatització
Gas

Realitzem un pla de manteniment preventiu i correctiu, encarregant des de la gestió diària d’incidències (avaries, trencament d’elements, filtracions …) fins a la programació periòdica de revisió i adequació de tots els elements constructius i instal·lacions de l’edifici.